Ako správne triediť odpad? Vyznajte sa vo farbách a čo kam patrí

Ako správne triediť odpad? Vyznajte sa vo farbách a čo kam patrí

Triedenie odpadu je efektívny spôsob, ako urobiť niečo dobré pre naše životné prostredie a prírodu. Recyklácia materiálov je zásadným krokom k udržateľnejšej budúcnosti, pretože zdroje na našej planéte nie sú neobmedzené. 

Ľudstvo každý rok vygeneruje obrovské množstvo rôznorodého odpadu, ktorý má negatívny vplyv na všetko okolo nás, vrátane rastlín, zvierat, a ohrozuje celý ekosystém. Vo voľnej prírode napríklad každý rok pribudne asi 100 miliónov ton plastového odpadu, z toho 9 ton skončí v oceánoch. Ak by sme si to chceli predstaviť konkrétnejšie, tak plast v oceánoch pribúda rýchlosťou približne 1,4 milióna pollitrových fliaš za minútu!

Kým v minulosti bolo zvykom miešať všetok odpad v jednom kontajneri, dnes sa stále viac zdôrazňuje význam triedenia odpadu a jeho správne spracovanie. 

Prečo triediť odpad? 

Nižšie uvádzame niekoľko zásadných dôvodov:

1. Ochrana životného prostredia

Triedenie odpadu umožňuje minimalizovať negatívne dopady na životné prostredie. Recykláciou a následným správnym spracovaním odpadu znižujeme množstvo odpadu, ktorý končí na skládkach, a tým sa obmedzuje znečisťovanie pôdy, vody a ovzdušia.

2. Zachovanie a šetrenie prírodných zdrojov

Triedenie odpadu pomáha šetriť prírodné zdroje, ako sú drevo, kovy, voda alebo ropa. Recyklácia materiálov umožňuje opätovné využitie surovín, čo následne znižuje potrebu ťažby nových surovín a šetrí energiu.

3. Dôraz na recykláciu a obnoviteľné zdroje

Triedením odpadu podporujeme využívanie obnoviteľných zdrojov energie, napríklad vykurovanie použitým olejom alebo využívanie bioplynov. Tým sa znižuje závislosť na fosílnych palivách a pomáha to aj znižovaniu emisií skleníkových plynov.

4. Sociálna zodpovednosť

Triedenie odpadu nie je len o odpade samotnom. Je to tiež otázka sociálnej zodpovednosti. Správnym triedením odpadu nemyslíme len na seba, ale pomáhame zlepšovať kvalitu životaaj v našom okolí, chránime zdravie ľudí aj zvierat a vytvárame lepšie prostredie pre budúce generácie.

Prechod k udržateľnejšiemu spôsobu narábania s odpadom záleží od spoločného úsilia a každý z nás v ňom môže zohrať svoju úlohu. Triedenie odpadu nie je len povinnosťou, ale aj príležitosťou na aktívne zapojenie sa do ochrany životného prostredia. Nenechávajme preto odpad končiť na skládkach, ale dajme mu druhú šancu. 

Triedenie odpadu nie je len o dodržiavaní pravidiel, ale aj o zmene nášho spôsobu myslenia a prijatí zodpovednosti za naše činy. Každý máme možnosť ovplyvniť budúcnosť našej planéty a jednoduchým krokom – triedením odpadu - prispieť k udržateľnejšiemu a čistejšiemu svetu pre seba, aj pre budúce generácie.


Triedenie odpadu a farby, čo kde patrí?

Poďme sa spoločne pozrieť na jednotlivé kategórie triedeného odpadu a povedzme si, čo môžeme do týchto kategórií zaradiť.


1. Žltá farba patrí plastomŽltá farba je určená pre plastový odpad. Do tejto kategórie patria napríklad plastové fľaše, rôzne plastové tégliky, obaly od potravín, igelitové tašky alebo fólie. Plastové obaly môžeme ukladať do igelitového vrecka, ktoré potom môžeme spolu s odpadom priamo vhodiť do príslušného kontajnera. Jednoduchšie to už ani nemôže byť. Bežné plastové obaly sa v prírode rozkladajú stovky rokov a zostanú po nás na zemi ešte niekoľko generácií. Preto by sme sa pri ich vyhadzovaní mali správať zodpovedne. 


Na čo sa využíva recyklovaný plast?

Možno ste to nevedeli, ale recyklovaný plast má skutočne široké využitie:

Opätovné použitie 

Plastový odpad zbierame, triedime a recyklujeme, aby sa z neho dali vytvoriť nové výrobky. recyklácia plastu je spôsob, ako znižovať spotrebu nových surovín a energeticky náročnú výrobu plastových výrobkov. Recyklovaný plast sa dá použiť na výrobu nových plastových fliaš, obalov, potrubí, hračiek, nábytku a množstva ďalších výrobkov.

Energetické spracovanie

Plastový odpad, ktorý sa nedá účinne recyklovať, je možné vyžiť na energetické spracovanie. Plastový odpad sa spaľuje v zariadeniach na energetické spracovanie, kde sa získava teplo alebo elektrická energia. Tým sa minimalizuje spotreba fosílnych palív a znižuje sa množstvo odpadu, ktorý by skončil na skládkach.

Výroba alternatívnych palív

Plastový odpad sa tiež využíva pri výrobe alternatívnych palív, akým je napríklad palivo z odpadu (RDF). Tento proces zahŕňa vytvorenie palivového materiálu z plastového odpadu, ktorý je možné použiť ako zdroj energie v rôznych priemyselných a energetických zariadeniach.

Pomocný materiál

Niektoré druhy plastového odpadu, ktoré nie je možné recyklovať, ani energeticky spracovať, môžu byť použité ako tzv. pomocný materiál pri rôznych výrobných procesoch. Napríklad môže byť použitý ako výplň alebo izolácia pri výrobe stavebných materiálov.

Čo patrí do žltého kontajnera a čo nie? 

Ako správne triediť plast sa dozviete v nasledujúcom zozname.

Do žltého kontajnera vyhadzujte:

 • fólie,
 • plastové vrecká,
 • plastové tašky,
 • pokrčené PET fľaše,
 • obaly od pracích, čistiacich a kozmetických prípravkov,
 • obaly od jogurtov a iných mliečnych výrobkov,
 • baliace fólie zo spotrebného tovaru,
 • penový polystyrén rozlámaný na menšie kúsky,
 • obaly CD diskov,

a ďalšie výrobky z plastov.

Do žltého kontajnera nepatria:

 • mastné obaly so zvyškami potravín,
 • obaly so zvyškami čistiacich prípravkov,
 • obaly zo žieravín,
 • obaly od farieb a iných nebezpečných chemických látok,
 • podlahové krytiny,
 • a novodurové (PVC) rúrky.

Pozor! V niektorých obciach je možné do žltých kontajnerov vkladať aj hliníkové plechovky od nápojov. Takýto kontajner by však mal byť označený nálepkou, že je možné do neho umiestniť aj kovy. 


2. Modrá farba patrí papieruDo kontajnera s modrou farbou patrí papierový a kartónový odpad. Sem môžeme zaradiť noviny, časopisy a iné tlačoviny, obaly od potravinových výrobkov, krabice a ďalšie papierové materiály. Je dôležité, aby tieto materiály boli čisté a bez zbytkov iných materiálov, ako sú napríklad plasty (napr. papierové vrecko s plastovým “okienkom“ na pečivo). Správnym triedením papiera a kartónov podporujeme ich recykláciu a šetríme prírodné zdroje, ktoré by boli používané na výrobu nového papiera.


Na čo sa používa recyklovaný papier?

Recyklovaný papier je už pomerne rozšírenou surovinou vo viacerých oblastiach výroby a priemyslu:

Opätovné využitie

Recyklovaný papier slúži ako surovina na výrobu nového papiera. Ten sa potom používa na výrobu novín, obálok, toaletného papiera, rôznych tlačovín a ďalších produktov.

Výroba obalov

Recyklovaný papier nachádza využitie aj pri výrobe najrôznejších obalových materiálov. Vyrábajú sa z neho krabice, obaly na potraviny aj na spotrebný tovar. Na výrobu obalov recyklovaný papier úplne postačuje.

Kartóny a lepenky

Recyklovaný papier sa používa na výrobu rôznych kartónov a lepeniek. Tieto materiály sa využívajú v obalovom priemysle, v stavebníctve alebo pri výrobe rôznych druhov papierových dosiek.

Eko produkty

Recyklovaný papier sa často používa pri výrobe ekologických produktov. Vyrábajú sa z neho napríklad papierové tašky, vreckovky, servítky, toaletný papier s vysokým obsahom recyklovaného papiera, alebo ekologické papierové príbory a taniere.


Čo patrí do modrého kontajnera a čo nie?

Ako správne triediť papier sa dozviete v nasledujúcom prehľade.

Do modrého kontajnera na papier bez váhania vyhadzujte:

 • časopisy,
 • noviny,
 • zošity,
 • krabice,
 • papierové obaly,
 • lepenkové výrobky,
 • knihy,
 • obálky s fóliovými okienkami (spracovatelia si s tým dokážu poradiť),
 • bublinkové obálky – bez plastového vnútrajška.

Do modrého kontajnera naopak nevhadzujte:

 • kopírovací papier,
 • mastný papier, 
 • mokrý papier
 • znečistený papier, 
 • obaly od vajec alebo rolky toaletného papiera (tie už sú viackrát recyklované a nedajú sa ďalej využiť, patria do zmiešaného odpadu).


3. Zelená farba patrí skluZelený kontajner slúži na triedenie skla. Sem môžeme vyhadzovať sklenené fľaše, poháre, nápojové plechovky a ďalšie sklenené obaly. Je dôležité, aby bolo sklo vyčistené od zvyškov potravín a odstránené prípadné kovové alebo plastové viečka. Sklo má jednu významnú výhodu - je možné ho recyklovať stále dookola. Jeho triedením teda umožňujeme recykláciu, vďaka čomu vznikne nový produkt, a tento kolobeh sa môže opakovať donekonečna. Zároveň si musíme uvedomiť, že sklo je v podstate nerozložiteľný odpad. Jeho rozloženie v prírode by trvalo desaťtisíce rokov, ale možno by sa nerozložilo vôbec. Preto je také potrebné sklo triediť a umožniť jeho recykláciu.


Na čo sa používa recyklované sklo?

Sklo je plne recyklovateľný materiál, ktorý má rôznorodé uplatnenie v mnohých oblastiach. Najčastejšie sa sklo recykluje na:

Sklenené obaly

Recyklované sklo je skvelá surovina na výrobu nových sklenených fliaš, pohárov a ďalších obalov. Pri recyklácii skla sa znižuje potreba ťažby a výroby nového skla z prírodných surovín, čo šetrí energiu a prírodné zdroje.

Sklenené vlákna

Sklenené vlákna z recyklovaného skla sa využívajú ako spevňujúci materiál v rôznych priemyselných odvetviach, napríklad v stavebníctve, automobilovom priemysle alebo elektronike. Sklenené vlákna dodávajú materiálom pevnosť, odolnosť a tepelnú izoláciu.

Izolačný materiál

Recyklované sklo sa tiež používa na výrobu izolačných materiálov, ako napr. sklenená vata. Tento materiál sa používa na izoláciu budov, čo pomáha znižovať ich energetickú náročnosť a zlepšovať termoizolačnú schopnosť budovy.

Dekoratívne sklo

Recyklované sklo môže byť okrem iného použité aj na výrobu rôznych dekoratívnych predmetov, ako sú umelecké sklá, svietidlá, sklenené dlaždice alebo sklenené ozdoby. Tým sa odpadové sklo premieňa na esteticky príjemné a funkčné produkty.


Čo patrí do zeleného kontajnera a čo nie?

Ako správne triediť sklo sa dočítate v nasledujúcich riadkoch.

Do zeleného kontajnera na sklo patria:

 • fľaše od vína, alkoholických i nealkoholických nápojov,
 • poháre od kečupov, lekvárov a zaváranín (bez vrchnákov),
 • tabuľové sklo z okien a dverí.

Do zeleného kontajnera na sklo nevhadzujte:

 • keramiku,
 • porcelán,
 • sklo z auta, 
 • zrkadlá,
 • drôtované sklo, 
 • pozlátené a pokovované sklá.


4. Červená farba patrí kovomČervený kontajner slúži na triedenie kovového odpadu. Sem môžeme odkladať plechovky od nápojov, konzervy, obaly od potravín, kovové zátky a ďalšie kovové predmety. Je dôležité, aby bol kovový odpad vyprázdnený a zbavený prípadných zvyškov obsahu. Triedenie kovového odpadu má veľa výhod. Recykláciou kovov sa šetria prírodné zdroje a energie, znižuje sa množstvo odpadu na skládkach a minimalizujú sa negatívne dopady ťažby nových surovín. Napríklad hliník sa dá recyklovať donekonečna, preto je dôležité ho správne triediť. V niektorých obciach je možné hliníkové plechovky od nápojov vkladať aj do zberných nádob na plasty (žltý kontajner), tie však musia byť označené, že je možné do nich vkladať aj kovy. 


Na čo sa využíva recyklovaný kov?

Recyklovaný kov je cennou surovinou, ktorá má široké využitie či už v stavebníctve, umeleckej sfére, elektronike alebo v automobilovom priemysle. Tu sú konkrétne príklady využitia recyklovaného kovu:

Nové kovové výrobky

Recyklovaný kov sa používa na výrobu nových kovových predmetov, ako sú plechovky, obaly, konzervy, nádoby, kovové rúry, drôty, plechy a rôzne kovové súčiastky.

Stavebníctvo

Recyklovaný kov sa využíva v stavebníctve a architektúre na výrobu oceľových konštrukcií, výstuže, potrubia, zábradlia, kovových obkladov a ďalších kovových prvkov.

Výroba automobilov

Recyklovaný kov sa využíva pri výrobe automobilov na výrobu karosérií, motorových súčastí, ráfikov, výfukových systémov a ďalších kovových dielov. Recyklácia kovov v automobilovom priemysle pomáha znižovať spotrebu surovín a energetickú náročnosť výroby.

Elektronika

Recyklovaný kov sa používa v elektronike a spotrebnej elektronike na výrobu rôznych kovových súčiastok, drôtov, konektorov, kontaktov a obvodových dosiek.

Čo patrí do červeného kontajnera a čo nie?

Ako správne triediť kov sa dozviete v nasledujúcom prehľade.

Do červeného kontajnera na kovy môžete bez váhania vložiť drobné kovové predmety ako sú:

 • plechovky od nápojov a konzerv, 
 • kovové tuby, 
 • alobal, 
 • kovové zátky, 
 • vrchnáčiky, zaváraninové viečka, 
 • kovové krabičky, 
 • klince, 
 • skrutky, 
 • kancelárske sponky, 

a ďalšie drobné kovové odpady. 

Väčšie kovové predmety, ktoré sa nezmestia do otvoru v kontajneri, je vhodné odovzdať v zbernom dvore.

Do červeného kontajnera na kovy nevyhadzujte:

 • plechovky od farieb, 
 • tlakové nádobky so zvyškami nebezpečných látok, 
 • domáce spotrebiče a iné zariadenia zložené z viacerých materiálov, 
 • ťažké a toxické kovy, ako napr. olovo alebo ortuť,
 • vraky áut (tie je potrebné zlikvidovať oficiálnou cestou).


5. Oranžový kontajner patrí nápojovým kartónomDo oranžového kontajnera patria nápojové kartóny, ktoré obsahovali napríklad mlieko, šťavy, džúsy alebo obaly od ďalších tekutých mliečnych výrobkov. Pokiaľ taký kontajner v mieste bydliska nie je k dispozícii, je možné, že daná obec zbiera nápojové kartóny v rámci žltých kontajnerov na plasty. To je potrebné zistiť na obecnom či mestskom úrade.

Nápojové kartóny sú vyrobené z kombinácie papiera, plastovej vrstvy a hliníkovej fólie, ktoré zaisťujú ochranu obsahu. V priebehu recyklačného procesu sa papierová zložka oddelí od plastu a hliníkovej fólie. Papier je potom využitý na výrobu nového papiera, plast a hliník sa ďalej recyklujú a môžu slúžiť napríklad ako surovina na výrobu ďalších obalov alebo iných výrobkov. Týmto spôsobom sa minimalizuje množstvo odpadu a šetria sa prírodné zdroje, ktoré by boli potrebné na výrobu týchto materiálov.


Na čo sa využíva recyklovaný nápojový kartón?

Pri recyklácii nápojových kartónov sú jednotlivé materiály oddelené a potom jednotlivo znovu využité, ako sme si popísali vyššie.


Čo patrí do oranžového kontajnera na nápojové kartóny a čo nie?

Kontajnery na nápojové kartóny nemusia byť vždy oranžové, dôležité je však hľadať oranžovú ceduľku či samolepku s názvom zodpovedajúcim zbernému materiálu – v tomto prípade názov „NÁPOJOVÉ KARTÓNY“. Ako správne triediť nápojové kartóny sa poďme pozrieť do nasledujúceho prehľadu.

Do takéhoto kontajnera bez váhania vyhoďte:

 • krabice od džúsov,
 • krabice od vína,
 • krabice od mlieka a mliečnych výrobkov,
 • podobné kartóny (od detskej výživy, sterilizovaných polievok a pod.). 

Nápojové kartóny je potrebné pred vhodením do kontajnera poriadne stlačiť a zmenšiť tak ich objem.

Do kontajnera na nápojové kartóny naopak nepatria:

 • vrecká od kávy a rôznych potravín v prášku.
 • nápojové kartóny silne znečistené zvyškami potravín.


6. Hnedý kontajner patrí bioodpaduHnedý kontajner je určený na triedenie bioodpadu, teda takých materiálov, ktoré sú biologicky rozložiteľné. Sem môžeme vytriediť zvyšky potravín, kávovú usadeninu, čajové vrecúška, rastlinné zvyšky, lístie, trávu a ďalšie prírodné materiály. Naopak do tohto kontajnera nepatria akékoľvek zvyšky živočíšneho pôvodu.

Triedením bioodpadu umožňujeme jeho kompostovanie alebo iné spracovanie, ktoré vytvára kvalitný kompost alebo bioplyn. Ten sa vyrába v špeciálnych bioplynových staniciach. V týchto staniciach dochádza k anaeróbnemu rozkladu organických materiálov s absenciou vzduchu. Tým sa produkuje bioplyn, ktorý obsahuje prevažne metán. Bioplyn sa dá využiť ako obnoviteľný zdroj energie na vykurovanie, výrobu elektriny alebo pohonných hmôt.

Recykláciou bioodpadu sa tak nielen znižuje množstvo odpadu na skládkach, ale tiež sa využíva jeho potenciál pre produkciu udržateľných poľnohospodárskych hnojív a obnoviteľnej energie.


Čo patrí do hnedého kontajnera na bioodpad a čo nie?

Ako správne triediť bioodpad sa dozviete v nasledujúcom prehľade.

Čo patrí do kontajnera na bioodpad:

 • zvyšky ovocia a zeleniny,
 • čajové vrecúška, kávová usadenina aj papierové filtre,
 • papierové obaly od vajec,
 • kvety bez obalu,
 • tráva, burina, kusy trávnika so zeminou,
 • celé rastliny, zvyšky rastlín,
 • lístie,
 • vetvy kríkov a stromov,
 • piliny, hobliny, kôra, 
 • čisté seno a slama,
 • studený popol zo spaľovania dreva.

Čo nepatrí do kontajnera na bioodpad:

 • mäso, kosti, koža a iné časti zvierat,
 • mliečne výrobky,
 • vajíčka, vrátane škrupín,
 • zvyšky z kuchyne ako napr. suché pečivo, cestoviny, knedle,
 • škrupiny z orechov, kôstky z ovocia,
 • jedlý olej a tuk,
 • zvierací trus, moč a hnoj, podstielka domácich zvierat, vrátane exkrementov,
 • perie, chlpy, vlasy,
 • mŕtve zvieratá.


Kde vyhodiť odpad, ktorý nemá vlastný kontajner?

Často ide o objemný odpad, ktorý nie je vhodné ukladať vedľa kontajnerov a iných smetných nádob. Takýmto odpadom sú napríklad koberce, textil, nábytok, zeleň zo záhrad, drevo, a pod. Tento odpad je potrebné odviezť do zberného dvora v mieste bydliska.

Nebezpečný odpad (napr. farby, batérie všetkých druhov vrátane olovených akumulátorov, čistiace prostriedky, hydroxidy, chemikálie, kozmetiku, kyseliny, lieky, lepidlá, nádobky od sprejov, motorové oleje, pesticídy, rozpúšťadlá, atď.) je tiež vhodné odviezť do zberného miesta na to určeného, rozhodne by sme takýto odpad nemali vkladať do bežných kontajnerov.

Zberné miesta tiež ponúkajú možnosť zadarmo odovzdať kompletné elektrozariadenia (chladničky, mrazničky, sporáky, televízory, videá, monitory, počítače, vysávače, žiarivky a výbojky a pod.).Najčastejšie otázky o triedení odpadu

V tejto časti sa budeme venovať najčastejším otázkam o triedení odpadu. Nájdeme medzi nimi špecifické materiály, ktoré nemusia byť na prvý pohľad jednoznačne určené na zaradenie do niektorého z kontajnerov

Kde vyhodiť krabicu od mlieka?

Krabica od mlieka je nápojový kartón a patrí tak do oranžového kontajnera na nápojové kartóny. Pokiaľ taký kontajner v mieste bydliska nie je k dispozícii, je možné, že daná obec zbiera nápojové kartóny v rámci žltých kontajnerov na plasty.

Kde vyhodiť zrkadlo?

Zrkadlo sa zdá byť na prvý pohľad jasným adeptom na vyhodenie do skleneného odpadu. Zrkadlo však nie je čistým sklom. Obsahuje reflexnú vrstvu s kovovými prímesami, preto ho musíte umiestniť do zmiešaného odpadu.

Kde vyhodiť molitan?

Molitan by mohol na prvý pohľad pripomínať plast, ale nie je vhodný na vyhodenie do žltého kontajnera. Menšie kúsky molitanu môžeme bez problémov umiestniť do zmiešaného odpadu, väčšie kusy či matrace potom patria na zberné miesto.

Kde vyhodiť obal od vajec?

Obaly od vajec sú síce papierové, ale ide o papier, ktorý už prešiel recykláciou a nie je možné ho použiť na výrobu ďalších papierových produktov. Môžeme ho dať do kompostu, do bioodpadu alebo do zmiešaného odpadu.

Kde vyhodiť polystyrén?

Polystyrén možno pripomína materiál, ktorý nebude vyhovovať žiadnemu kontajneru, ale možno vás prekvapí, že polystyrén je možné vyhodiť do žltého kontajnera na plasty

Kde vyhodiť žiarovky?

Pri žiarovkách záleží na tom, o aký druh ide. Každý typ má trochu iné špecifiká.

Obyčajná žiarovka (volfrámová)

Klasická žiarovka je síce sklenená, ale rozhodne nepatrí do zeleného kontajnera na sklo. Zároveň tiež neobsahuje nebezpečné látky, ako iné typy žiaroviek, a môžeme ju tak vyhodiť do zmiešaného odpadu.

Žiarivka (ľudovo nazývaná aj úsporná)

Či už klasická (vo veľkosti bežnej žiarovky) alebo lineárna, ktorú často nájdeme nad kuchynskou linkou alebo v kúpeľni, obsahuje nebezpečné látky, predovšetkým ortuť a preto je potrebné s ňou zaobchádzať ako s nebezpečným odpadom. Kam teda takéto žiarivky odovzdať? Na žiarivky sa vzťahuje povinnosť spätného odberu, čo znamená, že ju môžete bez poplatku odovzdať v akomkoľvek obchode s elektronikou, ktorý také žiarivky zároveň predáva. Často v týchto obchodoch nájdeme škatuľu alebo menší kontajner na žiarivky.

LED žiarovky

Hoci LED žiarovky, žiarivky a iné diódy neobsahujú nebezpečné látky, ide o elektrozariadenia, a rovnako ako žiarivky je potrebné ich odovzdávať v rámci spätného odberu. Môžete ich odovzdať teda rovnako ako žiarivky v obchodoch, kde ste ich kúpili, alebo v akomkoľvek inom obchode s elektronikou.

Kde vyhodiť batérie?

Batérie sú tiež nebezpečným odpadom a je potrebné s nimi tak nakladať. Máme však dve možnosti, ako si s batériami poradiť.

 • Môžeme ich nechať v elektrozariadení alebo spotrebiči a ten odovzdať na zbernom mieste, prípadne v predajni, ktorá umožňuje spätný odber elektrospotrebičov. 
 • Môžeme ich zo zariadenia vybrať a odovzdať na zbernom mieste batérií. Na batérie, rovnako ako na niektoré druhy žiaroviek, platí pravidlo spätného odberu. Obchody, ktoré batérie predávajú by tak mali mať zároveň zberný box alebo krabicu na použité batérie.

Kde vyhodiť drevo?

Drevo a drevené výrobky patria na zberné miesta. Drobné drevené produkty ako sú špáradlá, špajle, tyčinky od nanukov a pod. môžeme v čistej forme vložiť do bioodpadu alebo zmiešaného odpadu. Väčšie drevené výrobky, či ošetrené a impregnované drevo, rozhodne do kompostu, ani do bioodpadu nepatria. Môže ísť dokonca o nebezpečný odpad, podľa toho čo bolo použité na jeho ošetrenie alebo impregnáciu.

Kde vyhodiť porcelán?

Porcelán ani keramika nie sú, žiaľ, vhodné nikam inam, než do zmiešaného odpadu. Ak ide o väčší predmet, je lepšie ho odovzdať na zbernom mieste. Rozhodne by ste tieto materiály nemali vyhadzovať do zelených kontajnerov na sklo.

Kde vyhodiť elektrospotrebiče?

Drobné elektrospotrebiče, ako sú prehrávače, fény, holiace strojčeky a pod., môžeme umiestniť do kontajnerov na elektrospotrebiče (ak sa v mieste vášho bydliska nachádzajú), alebo v predajniach, ktoré umožňujú ich spätný odber. Ak takúto možnosť nemáme, potom je ich potrebné, rovnako ako väčšie spotrebiče (mikrovlnné rúry, práčky, chladničky a pod.) odovzdať na zbernom mieste.

Kde vyhodiť mäso a zbytky jedla živočíšneho pôvodu?

Surové mäso a kosti by sa do odpadu vôbec nemali vyhadzovať. Je to nebezpečný odpad, pretože pokazené a rozkladajúce sa mäso môže byť toxické a šíriť choroby. Ak máme mäso, ktoré nespotrebujeme, ideálne by sme ho mali pred vyhodením tepelne spracovať. Mäso rozhodne nepatrí do bioodpadu ani do kompostu. V uzavretom vrecku by sme ho mali vyhodiť do zmiešaného odpadu.


Záver

Správne triedenie odpadu je dôležitým krokom smerom k udržateľnejšiemu a čistejšiemu životnému prostrediu. Aby naša snaha skutočne priniesla želané ovocie, je nevyhnutné sa na problematiku odpadov pozerať v širších súvislostiach.

Okrem triedenia materiálov by sme sa mali snažiť aj minimalizovať celkové množstvo odpadu, ktorý vytvárame. To znamená, že by sme mali uprednostňovať produkty s čo najekologickejším alebo žiadnym obalom, používať vlastné obaly a vrecká pri nákupoch a využívať opakovane použiteľné nádoby. Každý malý krok smerom k menšiemu množstvu odpadu má svoj význam a prináša pozitívny vplyv na životné prostredie.

Viac o zero-waste prístupe k životu si môžete prečítať v tomto článku.


Redakcia Vegmart