10 dobrých tipov, ako sa starať o svoje duševné zdravie a byť psychicky v pohode

10 dobrých tipov, ako sa starať o svoje duševné zdravie a byť psychicky v pohode

Duševné zdravie a psychická pohoda sú v dnešnej spoločnosti stále viac rozoberanou témou. V každodennom ruchu a zhone života nezriedka kedy zabúdame, že starostlivosť o naše duševné zdravie je rovnako dôležitá ako starostlivosť o naše fyzické telo. Zatiaľ čo zrejmé zranenia a choroby nám dávajú jasné signály, ktoré nás nútia hľadať liečbu, duševné problémy môžu byť oveľa horšie identifikovateľné a ľahko prehliadnuté.

V tomto článku sa zameriame na 10 cenných tipov, ako zlepšiť svoje duševné zdravie a dosiahnuť lepšiu psychickú pohodu. Každý z nás má svoj vlastný príbeh a životnú situáciu, ale existuje celý rad univerzálnych princípov a stratégií, ktoré môžu pomôcť nám všetkým. Duševné zdravie je cenným darom, ktorý si zaslúži našu starostlivosť a pozornosť, nech sa nachádzame v akejkoľvek situácii. Poďme spoločne urobiť krok k lepšej harmónii v našom každodennom živote.


Čo je to vlastne duševné alebo psychické zdravie?

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je definícia duševného zdravia nasledovná: "Pocit pohody, v ktorom každý človek napĺňa svoj vlastný potenciál, zvláda bežný životný stres, môže pracovať produktívne a plodne a je schopný prispievať k prospechu svojej komunity."

Pre každého človeka však môže tento pojem znamenať niečo trochu iné. Duševné zdravie nie je iba stavom, keď sa nás netýkajú žiadne duševné či psychické ochorenia, je to stav celkovej harmónie nášho duševného, emocionálneho a sociálneho života. Každý z nás má svoje vlastné ciele, sny a hodnoty, ktoré určujú, čo pre neho znamená život v duševnej rovnováhe.

Pre niekoho to môže zahŕňať schopnosť efektívne zvládať stresové situácie, udržiavať zdravé vzťahy so svojimi blízkymi a priateľmi, cítiť sa šťastný a spokojný sám so sebou alebo nájsť zmysel a poslanie vo svojom živote. Duševné zdravie môže byť tiež spojené s tým, ako sa vyrovnávame s vlastnými emóciami (pozitívnymi, ale aj negatívnymi), ako sa staráme o svoju psychickú pohodu a ako reagujeme na nové zážitky a výzvy.

Nemali by sme zabúdať, že duševné zdravie nie je nemenný stav, je to dynamický proces, ktorý sa môže meniť v priebehu života a zahŕňať rôzne etapy a kapitoly. Je to cesta, na ktorej sa učíme sami seba lepšie spoznávať a nachádzať rovnováhu medzi tým, čo nás posilňuje, a tým, čo nás môže oslabiť.


Čo má vplyv na zdravú psychiku?

Čo všetko má vplyv na naše duševné zdravie? Rozhodne to nie je len miera aktuálneho stresu alebo životný štýl. Existuje mnoho rôznych faktorov, ktoré môžu ovplyvniť vaše duševné zdravie, medzi ktoré patrí napríklad:


1. Genetika

Naša genetická predispozícia môže hrať úlohu v tom, ako sme odolní voči určitým situáciám či duševným poruchám. Rodinná anamnéza problémov s duševným zdravím nám môže všeličo napovedať.


2. Fyzické zdravie

Stavy nášho tela a duše sú úzko prepojené. Fyzické choroby alebo chronické ochorenia môžu ovplyvňovať naše duševné zdravie a naopak. Rovnako tak miera fyzickej aktivity má vplyv na vyplavovanie určitých hormónov (napr. endorfínov, „hormónov šťastia“), preto je nám často po náročnejšej fyzickej aktivite alebo športe psychicky lepšie, aj keď sme fyzicky vyčerpaní.


3. Životné udalosti

Zásadné životné udalosti, ako sú úmrtia, rozchody, straty zamestnania alebo sťahovanie sa ďaleko od rodiny a priateľov, môžu mať významný vplyv na našu psychickú pohodu. Rovnako dôležitým faktorom sú traumy z detstva i z dospelého veku, zneužívanie či iné kľúčové negatívne situácie a spomienky.


4. Stres

Dlhodobý stres môže negatívne ovplyvniť naše duševné zdravie a viesť k rôznym poruchám, vrátane úzkostí a depresie. Ako sa ľudstvo vyvíja, rýchlosť a frekvencia života sa stále zvyšuje, náš mozog spracováva stále väčšie množstvo informácií a s tým narastá aj miera stresu, ktorej sme každý deň vystavení.


5. Kvalita vzťahov

Kvalita našich vzťahov v rodine, s priateľmi aj na pracovisku má kľúčový vplyv na naše duševné zdravie. Dobré medziľudské vzťahy môžu fungovať ako ochranný faktor, prinášať porozumenie, pochopenie a fungujú ako terapia. Mať možnosť sa v pokoji porozprávať s človekom, ktorý nás podporí a pochopí je na nezaplatenie.


6. Životný štýl

Zdravý životný štýl, vrátane pravidelného cvičenia, výživnej stravy a dostatočného odpočinku, môže pozitívne ovplyvniť naše duševné blaho. Toto je jedna z oblastí v ktorej môžeme relatívne ľahko a rýchlo dosiahnuť veľké zmeny, ktoré sa čoskoro prejavia aj na našej psychickej pohode.


7. Konzumácia návykových látok

Nadužívanie alkoholu, drog alebo nadmerná konzumácia kofeínu môže negatívne ovplyvňovať našu duševnú harmóniu. Tieto látky nás vyvádzajú z rovnováhy, prinášajú nám rôzne stavy, ktoré so sebou následne prinášajú následky aj abstinenčné príznaky. Medzi návykové látky patrí bohužiaľ aj cukor, ktorý je veľmi častou „drogou“, ktorú užívame v príliš vysokej miere a negatívne ovplyvňuje ako našu psychickú pohodu, tak aj naše fyzické zdravie.


8. Prostredie

Podmienky, v ktorých žijeme, pracujeme a trávime čas, môžu mať vplyv na našu psychickú pohodu rovnako ako vzťahy, ktoré na týchto miestach udržiavame.


9. Miera ovládania našich emócií a schopnosť s nimi pracovať

Akým spôsobom zvládame stres a ako sa staráme o svoje duševné zdravie má veľký vplyv na zdravú psychiku. Mnoho ľudí sa sústredí predovšetkým na svoje fyzické zdravie, vďaka čomu mnohokrát zabúdajú na to psychické, ktoré ide s tým fyzickým ruka v ruke. Preto je potrebné sa venovať aj duševnej hygiene, počúvať svoju dušu a vnímať súvislosti.


Aký vplyv má stres na naše duševné zdravie?

Stres nie je iba škodlivý. Stres môže prinášať motiváciu a je dokonca nevyhnutný na prežitie. Stres má na starosť telesný mechanizmus boja alebo úteku, ktorý hovorí človeku kedy a ako reagovať na nebezpečenstvo. Keď sa však stretávame s príliš veľa stresormi naraz alebo čelíme nejakému psychickému ochoreniu či poruche, môže dlhodobý stres podkopať naše duševné i fyzické zdravie a stať sa škodlivým.

Viac informácií o strese, jeho vplyve na naše psychické aj fyzické zdravie a možnostiach jeho regulácie si môžete prečítať TU.


Ako poznám, že mám dobré duševné zdravie?

Povedomie o tom, ako môže vyzerať zdravý psychický stav a schopnosť rozpoznania príznakov problémov s duševným zdravím, môže byť dôležitým krokom k lepšej a vedomej starostlivosti o seba a svoju psychiku. Existuje niekoľko ukazovateľov, ktoré nám v tom môžu pomôcť. Sú nimi napríklad:


Stabilná nálada

Ako duševne zdravý človek sa väčšinou cítime v rámci možností v rovnováhe. Máme schopnosť prežívať rôzne emócie, ale naša nálada sa po drobných výkyvoch vždy skôr alebo neskôr prirodzene vráti späť do stavu pokoja a spokojnosti.


Schopnosť zvládať stres

Dokážeme sa efektívne vyrovnávať s bežným životným stresom a nie sme trvalo zahltení úzkosťou alebo napätím. To sa skvele prejavuje v práci, kde sme schopní fungovať, prispôsobiť sa nečakaným situáciám a nestupňuje sa v nás nechuť a zahltenie, ktoré nás dovádza k prokrastinácii, úniku od reality, klamaniu a vyhováraniu, či iným obranným mechanizmom.


Dobré medziľudské vzťahy

Udržujeme zdravé vzťahy s ostatnými ľuďmi, sme schopní prejaviť empatiu a máme schopnosť riešiť konflikty s relatívne chladnou hlavou.


Spokojnosť sami so sebou

Cítime sa spokojní sami so sebou a máme zdravé sebavedomie. Nemáme tendenciu sa neustále porovnávať s ostatnými a nepodliehame iracionálnej sebakritike, ktorá nás dovádza do pocitu zúfalstva, menejcennosti a sklamania. Rovnako tak vieme ako duševne zdravý človek tráviť čas sami so sebou a nespôsobuje nám to úzkosť či strach.


Dobré fungovanie v každodennom živote

Zvládame plniť svoje každodenné povinnosti relatívne dobre, vieme si užívať bežné aktivity života a nachádzať radosť v maličkostiach, ktoré nás v bežnom živote stretnú. Jednoducho sú naše zážitky v rovnováhe. Dovolíme si prežívať všetky emócie, radosť aj smútok.


Záujem o svoje zdravie

Staráme sa o svoje fyzické i duševné zdravie cielene a vedome, napríklad pravidelným cvičením, výživnou stravou a dostatočným odpočinkom. Nemáme tendencie sa upozaďovať, prehliadať príznaky chorôb či vyčerpania a neoberáme sa o dostatok spánku či kvalitnú a pravidelnú stravu.


Rozhodne nie je na mieste si myslieť, že psychicky zdravý človek nemá negatívne myšlienky, negatívne emócie, je vždy veselý, optimistický a harmonický. Duševné zdravie je dynamický stav, ktorý zahŕňa celú škálu emócií a reakcií na rôzne životné udalosti.

Duševné zdravie sa nerovná nepretržitému šťastiu, ale skôr schopnosti vyrovnávať sa s výzvami a stresormi, ktorým každý deň čelíme, a ktoré nás nevyvádzajú z miery natoľko, aby nám prerastali cez hlavu alebo nás zaháňali stále viac do pomyselného kúta, z ktorého nedokážeme sami uniknúť.


Ako vyzerajú príznaky problémov s duševným zdravím?

Pre každého človeka môžu byť varovné signály iné a preto je dôležité byť vnímaví k vlastným emóciám a myšlienkam. Niektoré bežné príznaky, ktoré by mohli naznačovať problémy s duševným zdravím, zahŕňajú:


Dlhotrvajúci pocit smútku alebo beznádeje

Pokiaľ sa cítime dlhodobo smutní, bezradní, apatickí alebo nás život všeobecne vôbec nebaví a nič nás nezaujíma, jedná sa o vážny signál, ktorý si vyžaduje našu pozornosť.


Opakujúca sa alebo pretrvávajúca úzkosť

Opakujúce sa pocity úzkosti, paniky alebo vysokej miery stresu, ktoré nám bránia v bežnom živote a fungovaní. Tieto psychické prejavy bývajú často sprevádzané aj fyzickými prejavmi ako je zimnica, potenie rúk, búšenie srdca, mdloby, vysoký krvný tlak, tiky a pod.


Abnormálny spánok

Neschopnosť zaspať, časté prebúdzanie v noci, nočné mory alebo neustála únava či dlhodobo nadmerné množstvo spánku môžu byť známkou problémov s duševným zdravím a mali by sme týmto príznakom venovať pozornosť.


Strata záujmu o bežné aj obľúbené aktivity

Ak prestaneme cítiť radosť alebo záujem o veci, ktoré nás predtým bavili, prepadáme apatii a tento stav trvá dlhšiu dobu, môže ísť o prejav depresie.


Sociálna izolácia

Izolácia od priateľov a rodiny, sťahovanie sa do seba a nedostatok záujmu o sociálne interakcie môžu byť tiež varovnými signálmi. Psychicky chorý človek často nechce aby o tom jeho priatelia či rodina vedeli a stráni sa akémukoľvek kontaktu. Ak zaznamenáte takéto konanie u niektorého z členov vašej rodiny alebo medzi priateľmi, spozornite a prejavte záujem či podporu.


Náhle zmeny v správaní

Drastické zmeny v správaní, vrátane zvýšenej agresie, sebapoškodzovania alebo neuvážených rozhodnutí, náhle a zdanlivo nevysvetliteľné výkyvy nálady meniace sa aj z minúty na minútu, prehnané reakcie na bežné situácie, to všetko môžu byť známky narušenia psychického zdravia, ktorým je dobré venovať pozornosť.


Zneužívanie látok

Pokiaľ sa necítime psychicky zdraví a vyrovnaní máme oveľa väčšie sklony a predpoklady k nadužívaniu alkoholu, drog alebo liekov ako spôsobu úniku či zmiernenia psychického utrpenia a uvoľnenia napätia. Tieto látky nám dávajú možnosť na chvíľu na všetko zabudnúť, odpútať sa, utiecť mimo realitu, ale nikdy nám nepomôžu našu situáciu vyriešiť.


Problémy s koncentráciou a pamäťou

Problémy so sústredením, rozhodovaním sa a veľmi časté zabúdanie môžu byť spojené s rôznymi duševnými poruchami. Pokiaľ máte pocit, že vás tieto príznaky trápia oveľa viac, než väčšinu vašich priateľov či členov rodiny a bránia vám v bežnom fungovaní, môže byť vhodným riešením návšteva psychológa či vyšetrenie u psychiatra, ktorý dokáže duševné poruchy diagnostikovať. Nie vždy sú rozličné duševné poruchy identifikované v detstve a maskujú sa za „slabé stránky“ a „zlé vlastnosti“.


Fyzické príznaky

Niektoré duševné problémy sa môžu prejavovať fyzickými symptómami, ako sú bolesti hlavy, žalúdočné problémy, búšenie srdca, zimnica, potenie rúk, motanie hlavy alebo chronická únava. Tieto ťažkosti môžu mať veľký vplyv na naše fungovanie v bežnom živote a zasahovať do všetkých oblastí nášho života.


10 tipov, ako sa starať o svoje duševné zdravie

Teraz sa už poďme pozrieť na konkrétne tipy a možnosti, ako svoje psychické zdravie zlepšiť, ako sa oň starať, čo pomáha na zdravie psychiky a ako môžeme predchádzať vzniku duševných ochorení:

 1. Myslite aj na seba
 2. Stanovte si realistické ciele
 3. Nastavte si spánok ako prioritu
 4. Nebojte sa hovoriť o svojich emóciách
 5. Nájdite spôsob, ako sa uvoľniť
 6. Minimalizujte stresové situácie
 7. Neporovnávajte sa s ostatnými
 8. Vyhnite sa nadmernej konzumácii návykových látok vrátane alkoholu
 9. Nájdite si pohyb, ktorý vás bude baviť
 10. Zdravá strava a črevný mikrobióm je liek


1. Myslite aj na seba

Starostlivosť o duševné zdravie začína tým, že sa venujete sami sebe a svojim potrebám. Naučte sa rozpoznávať svoje vlastné potreby, porozumieť svojim emóciám a ich pôvodu a snažte sa svoje pocity nepopierať. Skúste sa na chvíľu zastaviť, opýtať sa sami seba “Čo by som teraz najviac potreboval/a?” a pokiaľ je to len trochu možné, skúste to pre seba urobiť.

Mnoho z nás, obzvlášť ak máme malé deti, sa každý deň rozdáva pre svojich najbližších, čo so sebou nesie minimum pozornosti voči vlastným potrebám či emóciám a takéto konanie môže v dlhodobom horizonte viesť k vyhoreniu alebo prehliadaniu príznakov psychických ťažkostí.


2. Stanovte si realistické ciele

Nastavenie reálnych a dosiahnuteľných cieľov, ktoré sú skôr krátkodobé a čiastkové než dlhodobé, vám umožní cítiť sa úspešnejšie a motivovane. Veľké, dlhodobé alebo ťažko dosiahnuteľné ciele môžu spôsobiť zbytočný stres a úzkosť, pretože cesta k ich dosiahnutiu je dlhá, obtiažna a vyčerpávajúca a my by sme sa mali radovať aj z cesty k tomu cieľu, nielen z jeho dosiahnutia. V tom nám práve môžu pomôcť spomínané čiastkové alebo menšie ciele.


3. Nastavte si spánok ako prioritu

Spánok je prirodzený proces, ktorý patrí k nášmu životu. Pravidelný a kvalitný spánkový režim, ktorý zahŕňa dostatok hodín (aspoň 7 alebo 8 hodín denne) vie výrazne zlepšiť kvalitu nášho života. V dnešnej modernej dobe, keď máme k dispozícii nepreberné množstvo osvetlenia, stimulov a možností, čo robiť po zotmení, úplne zabúdame, ako vyzerá prirodzený rytmus prírody.

Je to iba necelých 200 rokov čo existuje umelé osvetlenie, na čo nie sme vôbec evolučne prispôsobení, a preto má umelé osvetlenie, konkrétne modrá a zelená spektrálna zložka, taký neprirodzený vplyv na náš prirodzený cirkadiánny rytmus a vie rozhodiť náš spánok aj psychické zdravie. Je teda dobré sa aspoň 2 hodiny pred spaním vyhýbať monitorom a bielemu umelému osvetleniu (vyhľadávajte skôr oranžové a červené).


4. Nebojte sa hovoriť o svojich emóciách

Zdieľanie svojich pocitov a starostí s niekým, komu dôverujeme je veľmi dôležité a terapeutické. Nemusí to byť nutne psychológ, terapeut, kouč alebo niekto, kto sa terapiou priamo zaoberá. Pokiaľ nás niečo trápi, nemali by sme na to byť sami. Každý človek má nejaké svoje témy, skúsenosti, zážitky a môže nám pomôcť dôjsť k uvedomeniu, poznaniu alebo nás môže len vypočuť s porozumením a bez odsúdenia, čo samo o sebe môže veľmi pomôcť.


5. Nájdite spôsob ako sa uvoľniť

Existuje mnoho relaxačných techník, aktivít, činností ako ventilovať napätie, stres a nepríjemné pocity. Hľadajte aktivity, ktoré vás uvoľnia, ktoré vám pomáhajú odpútať myseľ od strastí každodenného života a pomôžu vám znížiť stres.

Môže to byť nejaká konkrétna hudba, ktorú si v pokoji osamote vypočujete so zavretými očami, meditácia, kreatívna činnosť, ktorá pomáha odpútať myseľ (maľovanie, vyšívanie, háčkovanie, vyrábanie, hranie na hudobné nástroje…) alebo čítanie, napustenie si horúcej vane, prechádzka na čerstvom vzduchu, jednoducho čokoľvek, čo vám pomôže sa cítiť lepšie.


6. Minimalizujte stresové situácie

Zdá sa, že toto je naozaj „rada nad zlato“, ale skúste sa zastaviť a zanalyzovať, čo všetko vám v bežnom živote spôsobuje stres. Napríklad pokiaľ vás stresuje riadenie auta vo veľkom meste plnom zmätku, môže byť možnosťou ako eliminovať stresovú situáciu zmena v podobe dopravy mestskou hromadnou dopravou. Minimálne to na chvíľu skúste a pozorujte, čo to s vami urobí.

Pokiaľ zdieľate kanceláriu s kolegom, s ktorým si nerozumiete a niekoľkohodinová existencia a práca v jeho prítomnosti je vám nepríjemná, požiadajte nadriadeného o zmenu. Je v záujme vášho nadriadeného, aby ste sa cítili dobre a boli vďaka tomu produktívnejší. A toto sú iba príklady toho, ako sa dajú stresové faktory v rámci možností eliminovať.


7. Neporovnávajte sa s ostatnými

Jednou z najhorších aktivít, ktorými sa mnoho ľudí stresuje úplne nezmyselne, je porovnávanie sa s inými ľuďmi. Každý človek žije svoj život, má svoje vlastné strasti a radosti, svoj vlastný príbeh, zážitky, schopnosti zvládania stresu, ale aj slabé stránky alebo problémy, o ktorých možno vôbec nemusíte vedieť, pretože ich nedáva najavo.

Ak máte teda pocit, že napríklad váš kolega je oveľa výkonnejší v práci, zarába viac peňazí ako vy a myslíte si, že vďaka tomu žije šťastnejší život, pretože sa tak tvári vo svojom novom aute, nemusíte vôbec poznať, že zanedbáva na úkor práce vzťah so svojou ženou alebo deťmi. Nikto nežije váš život, preto nie je na mieste sa s nikým priamo porovnávať.


8. Vyhnite sa nadmernej konzumácii návykových látok vrátane alkoholu

Ako už bolo uvedené vyššie, tieto látky (cigarety, drogy, alkohol, kofeín, cukor a iné) narúšajú našu stabilitu a harmóniu, pretože nám navodzujú omamné stavy, ktoré však bohužiaľ neriešia príčiny našich problémov a ťažkostí. Naopak so sebou mnohokrát nesú ťažkosti ešte väčšie v rámci stavov po ukončení pôsobenia, abstinenčných príznakov alebo za ne míňame veľa peňazí, ktoré nám potom chýbajú.


9. Nájdite si pohyb, ktorý vás bude baviť

Už sme si povedali, že pohyb je dôležitou podporou nášho psychického zdravia. Mnoho ľudí si pod pohybom ihneď predstaví činnosť, ktorá ich nebaví alebo im nejde, ako je napríklad beh alebo cyklistika.

Tu treba zdôrazniť, že nemá zmysel sa venovať športu alebo pohybovej aktivite, ktorú nemáme radi alebo nás nebaví. To by bolo kontraproduktívne a mohlo by vám to akurát uškodiť. Skúste napríklad nejaký nový šport, prihláste sa na skupinové lekcie, opýtajte sa priateľov, čomu sa venujú oni a bežte to s nimi skúsiť. Určite skôr alebo neskôr nájdete aktivitu, ktorú budete robiť radi, napríklad aj so svojimi priateľmi.


10. Zdravá strava a črevný mikrobióm sú liek

Zdravá strava bohatá na živiny a črevný mikrobióm sú nielen kľúčom k fyzickému zdraviu, ale majú tiež výrazný vplyv na našu psychiku. Výskumy naznačujú, že stav črevného mikrobiómu môže ovplyvňovať našu náladu, úzkosť a dokonca aj riziko vzniku duševných porúch, ako je depresia.

Pravidelná konzumácia pestrej, na vlákninu a živiny bohatej stravy, ktorá podporuje zdravý črevný mikrobióm (minimum priemyselne spracovaných potravín, ktoré nie sú pre náš mikrobióm prirodzené), môže byť teda jedným z kľúčových faktorov na udržanie duševného zdravia.

Vhodnou podporou môžu byť aj doplnky stravy špeciálne navrhnuté na podporu duševného zdravia a psychickej pohody, pre lepší spánok či výťažky z bylín, ktoré majú upokojujúce a relaxačné účinky.


Kedy vyhľadať pomoc a na koho sa obrátiť?

Vyhľadať odbornú pomoc je vhodné ak máte pocit, že vaše emočné alebo psychické ťažkosti vás ovládajú a vážne obmedzujú v bežnom živote alebo pokiaľ si všimnete dlhodobé a výrazné zmeny vo vašom správaní, nálade, reakciách alebo myslení. Pomocou môžu byť tiež vyššie zmienené príznaky problémov s duševným zdravím.


Na koho sa obrátiť?

Koho kontaktovať a kde hľadať odbornú pomoc?

 • Psychológ alebo psychoterapeut – psychológovia majú lekárske vzdelanie a psychoterapeuti by mali byť taktiež vyškolení odborníci na duševné zdravie, ktorí môžu poskytnúť terapeutickú podporu a psychoterapiu. Môžete začať hľadaním licencovaného psychológa alebo psychoterapeuta vo vašom okolí. Psychológovia a psychoterapeuti ponúkajú pomoc v podobe terapie, kedy sa s terapeutom rozprávate o vašich pocitoch, problémoch a prežívaní. Psychológovia a psychoterapeuti nepredpisujú lieky.
 • Psychiater – psychiatri sú lekári špecializovaní na diagnostiku a liečbu duševných porúch. Pokiaľ je potrebné užívanie liekov, môže psychiater predpísať vhodnú farmakoterapiu, avšak je vždy dobré liečbu doplniť aj o psychoterapiu, ktorú mnoho psychiatrov zároveň odporúča.
 • Obvodný/praktický lekár – v mnohých prípadoch môže vaša prvá cesta viesť k praktickému lekárovi, ktorý vás môže presmerovať k odborníkovi na duševné zdravie alebo vám môže sám ponúknuť niektorú z možností liečby, napríklad aspoň dočasne, než si nájdete vhodného psychológa, psychoterapeuta alebo psychiatra.
 • Telefónne tiesňové linky – pokiaľ máte myšlienky na samovraždu, máte pocit, že nemôžete svoju situáciu ustáť, máte akútny stav a strach alebo potrebujete niekoho, komu sa môžete anonymne zveriť, môžete kontaktovať organizácie, ako je Linka dôvery Nezábudka (tel. 0800 800 566) alebo podobné linky, ktoré ponúkajú krízovú intervenciu a podporu v krízových situáciách. Nemusíte sa báť alebo hanbiť, tieto linky sú tu od toho a pracovníci, ktorí vám zdvihnú telefón, sú pripravení na akúkoľvek situáciu.


Čo sa stane, keď budeme svoje duševné zdravie zanedbávať?

Neliečené alebo neriešené problémy s duševným zdravím môžu viesť k vážnym zdravotným problémom, ktoré sa riešia podstatne horšie a dlhšie ako v ich začiatku. Pokiaľ teda budeme prehliadať príznaky psychických problémov a dlhodobo odmietať ich riešenie, môžu nás stretnúť nasledujúce problémy a psychické choroby:

 • Depresia – trvalý smútok, beznádej a strata záujmu o život (môže viesť k samovražde).
 • Úzkostné poruchy – nadmerná úzkosť, panické záchvaty a fóbie, ktoré môžu viesť k iracionálnemu konaniu a nebezpečným situáciám.
 • Bipolárna porucha – prudké zmeny nálady medzi mániou a depresiou.
 • Schizofrénia – strata kontaktu s realitou, poruchy konania, myslenia a halucinácie.
 • Anorexia alebo bulímia – poruchy príjmu potravy s vážnymi životu nebezpečnými zdravotnými následkami.
 • Ťažká závislosť na omamných látkach – nedostatočné zvládanie stresu a únik k alkoholu alebo ku drogám.
 • Poruchy osobnosti – ťažkosti v medziľudských vzťahoch a nestabilné správanie.
 • Samovražedné myšlienky a činy – v extrémnych prípadoch môžu neliečené problémy viesť k sebapoškodzovaniu, samovražedným sklonom či k samovražde.


Záver

V tomto článku sme si ujasnili, že naše duševné zdravie máme v rukách my sami a s vhodnou podporou a správnymi krokmi môžeme dosiahnuť väčšiu stabilitu, harmóniu a naplnenie vo svojom živote. Nebojte sa preto otvoriť ohľadom svojich emócií a myšlienok a pokiaľ cítite, že je toho na vás veľa, vyhľadajte pomoc. Duševné zdravie sa nedá kúpiť alebo ako poškodená súčiastka vymeniť. Je potrebné sa oň starať, čo sa nám vráti vo forme skutočnej kvality nášho života.


Autor článku: Kateřina Brenkušová, certifikovaná poradkyňa v oblasti rastlinnej stravy

Zdroje:

 1. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/mental-illness/symptoms-causes/syc-20374968
 2. https://narovinu.net/dusevni-zdravi-a-choroba/
 3. https://www.health.harvard.edu/topics/mental-health/all
 4. https://cmha.ca/brochure/fast-facts-about-mental-illness/
 5. https://www.who.int/westernpacific/about/how-we-work/pacific-support/news/detail/07-10-2021-6-ways-to-take-care-of-your-mental- health-and-well-being-this-world-mental-health-day
 6. http://www.bcmhsus.ca/about/news-stories/stories/10-tips-to-boost-your-mental-health
 7. https://www.mind.org.uk/information-support/tips-for-everyday-living/wellbeing/